1. Najljubša stvar na šoli?
Najbolj mi je na naši šoli všeč, da se ne rabimo premikati iz enega v drug razred. Med odmorom imam zato več časa.

2. Kaj bi na svoji šoli spremenila?
Na svoji šoli ne bi spremenila nič.

3. Kakšna je lokacija šole?
Lokacija šole je neverjetna, v neposredni bližini je center.

4. Kakšne so možnosti za malico?
Malico imaš lahko v šoli. Mesno in vegetarijansko.

5. Zakaj bi se bodoči dijaki vpisali na tvojo šolo in komu bi jo priporočil?
Šolo bi proporočila vsem, ki si želijo v srednji šoli videti svet ne le iz klopi.