Kdo smo

Dijaška skupnost Ljubljana je dijaška organizacija, ki združuje dijake in dijakinje na območju Mestne občine Ljubljane in občine Škofljica. Skozi številne projekte in dejavnosti povezujemo dijake in dijakinje ljubljanskih srednjih šol in gimnazij ter obenem zastopamo njihove interese in pravice na regionalni ravni. 

Za dijake organiziramo številne dejavnosti (izobraževalne delavnice, predavanja, vsakoletne maturitetne priprave, …) in jih dodatno informiramo o za njih pomembnih vsebinah (informativni dnevi, vpisi, štipendije, priložnosti, …).

Prizadevamo si povezovati dijake vseh ljubljanskih šol, zato smo organizatorji številnih dijaških druženj, dijaških žurov (Žur z razlogom) in soorganizatorji Parade Ljubljanskih Maturantov (Maturantska parada).

Organiziranost

Upravni odbor Dijaške skupnosti Ljubljana je izvršni organ, ki je odgovoren parlamentu Dijaške skupnosti Ljubljana. Člani so izvoljeni s strani parlamenta, izmed njih se pa po izvolitvi določi predsednika in podpredsednika. Odbor je zadolžen za organizacijo dijaških dogodkov in zastopanje vseh ljubljanskih dijakov, pri čemer deluje v skladu z odločitvami parlamenta in statutom.  

 

Upravni odbor v šolskem letu 2020/21:

Majk Zupančič

Majk Zupančič

Predsednik upravnega odbora

Gimnazija Moste, 4. letnik

Brigita Drenik

Brigita Drenik

Članica upravnega odbora

Škofijska klasična gimnazija, 3. letnik

Nina Dizdarević Rekanović

Nina Dizdarević Rekanović

Članica upravnega odbora

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, 4. letnik

Tinkara Matičič

Tinkara Matičič

Članica upravnega odbora

Gimnazija Bežigrad, 4. letnik

Stella Stare

Stella Stare

Članica upravnega odbora

Gimnazija Bežigrad, 4. letnik

Julija Domjan

Julija Domjan

Članica upravnega odbora

Gimnazija Vič, 4. letnik

Vodja Dijaške skupnosti Ljubljana:

Tjaž Črnčec

Tjaž Črnčec

vodja

Pravna fakulteta – Ljubljana

Parlament

Parlament Dijaške skupnosti Ljubljana je dijaški predstavniški organ in najvišji organ Dijaške skupnosti Ljubljana. Sestavljajo ga dijaški poslanci, imenovani s strani šolskih dijaških skupnosti, ki predstavljajo voljo ljubljanskih dijakinj in dijakov. Vsaka srednja šola, vključena v parlament DSL, ima pravico do enega poslanca. Ta organ sprejema temeljne akte Dijaške skupnosti Ljubljana in voli člane upravnega odbora. Parlament zaseda na rednih in izrednih sejah, ki jih sklicuje in vodi Predsednik DSL.