Fakultete in akademije

Univerza v Ljubljani

Akademija za glasbo https://www.ag.uni-lj.si/  

Akademija za gledališče, radio, film in televizijo https://www.agrft.uni-lj.si/ 

Akademija za likovno umetnost in oblikovanje  http://www.aluo.uni-lj.si/

Biotehniška fakulteta http://www.bf.uni-lj.si/

Ekonomska fakulteta http://www.ef.uni-lj.si/

Fakulteta za arhitekturo http://www.fa.uni-lj.si/

Fakulteta za družbene vede http://www.fdv.uni-lj.si/

Fakulteta za elektro tehniko http://www.fe.uni-lj.si/

Fakulteta za farmacijo http://www.ffa.uni-lj.si/

Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo https://www.fgg.uni-lj.si/

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo http://www.fkkt.uni-lj.si/

Fakulteta za matematiko in fizikohttp://www.fmf.uni-lj.si/

Fakulteta za pomorstvo in promet http://www.fpp.uni-lj.si/

Fakulteta za računalništvo in informatiko http://www.fri.uni-lj.si/

Fakulteta za socialno delo http://www.fsd.uni-lj.si/

Fakulteta za strojništvo http://www.fs.uni-lj.si/

Fakulteta za šport http://www.fsp.uni-lj.si/

Fakulteta za upravo http://www.fu.uni-lj.si/

Filozofska fakulteta http://www.ff.uni-lj.si/

Medicinska fakulteta http://www.mf.uni-lj.si/

Naravoslovnotehniška fakulteta https://www.ntf.uni-lj.si/

Pedagoška fakulteta http://www.pef.uni-lj.si/

Pravna fakulteta http://www.pf.uni-lj.si/

Teološka fakulteta http://www.teof.uni-lj.si/

Veterinarska fakulteta http://www.vf.uni-lj.si/

Zdravstvena fakulteta https://www.zf.uni-lj.si/

Univerza v Ljubljani

Univerza v Ljubljani je najstarejša in največja visokošolska ter znanstveno raziskovalna ustanova v Sloveniji, ustanovljena leta 1919. Danes jo obiskuje skoraj 41.000 študentov, zaposluje pa več kot 6000 visokošolskih učiteljev, raziskovalcev, asistentov in strokovnih in administrativnih sodelavcev na 23 fakultetah in treh umetniških akademijah. Osrednje poslopje, akademije in številne fakultete se nahajajo v mestnem jedru. Novejše univerzitetne stavbe stojijo na obrobju Ljubljane, kar daje univerzi in njenim študentom pridih vsenavzočnosti v mestu. Uvršča se med tri odstotke najuglednejših univerz na svetu.

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani) je demokratično organizirana skupnost, ki zastopa interese in pravice študentov Univerze v Ljubljani in samostojnih visokošolskih zavodov, članov ŠOU v Ljubljani. Zavzema se za kakovosten študij, z organizacijo številnih športnih, kulturnih, izobraževalnih ter zabavnih dogodkov pa skrbi za raznovrstnost in kakovost obštudijskega življenja.

ŠOU v Ljubljani je stanovska organizacija vseh študentov ljubljanske univerze s kolektivnim članstvom, deluje pa po načelih parlamentarne demokracije. Najvišje zakonodajno telo je študentski zbor, v katerem so predstavniki posameznih fakultet, ki so izbrani na dvoletnih študentskih volitvah. Študentski zbor izvoli predsedstvo, ki ga skupaj s šestimi vodji resorjev vodi predsednik.